Identifikace materiálu
Čj. OVA 23/15 PID RACK9SGDNWO6
Čj. předkladatele 37800/14 Datum autorizace 5.1.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Bőhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů (tisk č. 378)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je odškodnit vojáky z povolání a zaměstnance resortu obrany za politickou persekuci mezi 28.2.1948 a 29.12.1989.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.4.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 19.1.2015 Číslo Sněmovního tisku 378 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 36 ze dne 19.1.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(87 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.1.2015 – 7.1.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9SWDTE3D.doc 34 kB 19.1.2015
Stanovisko st_RACK9SWDTE3D.doc 44 kB 19.1.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk