Identifikace materiálu
Čj. OVA 24/15 PID RACK9SGDFHQG
Čj. předkladatele 37700/14 Datum autorizace 5.1.2015
Popis
Název materiálu Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 377)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit důvody, pro které policista může zadržet řidičský průkaz, o případy výrazného překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.5.2015 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 19.1.2015 Číslo Sněmovního tisku 377 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 37 ze dne 19.1.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(89 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.1.2015 – 7.1.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9SWDV9U3.doc 34 kB 19.1.2015
Stanovisko st_RACK9SWDV9U3.doc 46 kB 19.1.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk