Identifikace materiálu
Čj. OVA 1428/14 PID RACK9QUK8N7B
Čj. předkladatele 35700/14 Datum autorizace 14.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla Andrleho Sylora, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 357)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova loterie
Oblast práva Finanční právo/Loterie a hry
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zcela zakázat provozování sázkových her pomocí výherních hracích přístrojů, jakož i pomocí interaktivních videoloterních terminálů a jiných obdobných technických zařízení, a sázkové hry provozované prostřednictvím sítě internet.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku 357 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1013 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(104 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2014 – 24.11.2014 Adresa připomínek jarmila.polivkova@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9RLFWAYK.doc 32 kB 8.12.2014
Stanovisko st_RACK9RLFWAYK.doc 47 kB 8.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk