Identifikace materiálu
Čj. OVA 1582/14 PID RACK9QHEAD7H
Čj. předkladatele 752/2013 Datum autorizace 7.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova malé a střední podniky; občanské právo; obchodní společnosti; poplatky
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona směřuje ke splnění vybraných předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí, k možnosti vydávat Evropské dědické osvědčení a k úpravě k ochranných opatření
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.5.2015 Číslo Sněmovního tisku 497 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 367 ze dne 18.5.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2014 – 8.12.2014 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , ÚOOÚ , ÚSOUD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9WQGEEPK.doc 22 kB 27.5.2015
Materiál ma_RACK9WQGEEPK.doc 221 kB 27.5.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9WQGEEPK.doc 67 kB 27.5.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9WQGEEPK.doc 98 kB 27.5.2015
Rozdílová tabulka rt_RACK9WQGEEPK.doc 82 kB 27.5.2015
Průvodní dopis pd_RACK9WQGEEPK.doc 49 kB 27.5.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk