Identifikace materiálu
Čj. OVA 259/15 PID RACK9QAK682A
Čj. předkladatele 15536/2014-OVL Datum autorizace 30.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova parlament; soudnictví; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury; Ústavní právo/Moc soudní a organizace soudů
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě Programového prohlášení vlády schváleného usnesením vlády ze dne 12. února 2014 č. 96 a Plánu legislativních prací vlády na rok 2014 schváleného usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165.
Popis Předloženým návrhem má dojít ke zpřesnění kompetencí prezidenta republiky s respektem k jeho postavení v ústavním systému České republiky. Ve vztahu prezidenta republiky k moci výkonné návrh novely Ústavy stanoví obecnou lhůtu, v níž by měl prezident republiky jmenovat vládu, a doplňuje kompetence prezidenta republiky v případě, že podá předseda vlády demisi. Ve vztahu k moci soudní dochází k přesunu pravomoci prezidenta republiky jmenovat předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu z pravomocí privilegovaných v čl. 62 Ústavy mezi pravomoci kontrasignované v čl. 63 Ústavy a zároveň se pravomoc prezidenta republiky jmenovat předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu výslovně uvádí přímo v Ústavě. Dále se posiluje spolupráce prezidenta republiky se zákonodárnou mocí v souvislosti se jmenováním členů Bankovní rady České národní banky a je upřesněno ustanovení týkající se tzv. impeachementu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 3.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 506 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 412 ze dne 3.6.2015
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2014 – 28.11.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9X5FCBPD.doc 26 kB 3.6.2015
Materiál ma_KORN9X5FCBPD.doc 218 kB 3.6.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9X5FCBPD.doc 66 kB 3.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9X5FCBPD.doc 53 kB 3.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk