Identifikace materiálu
Čj. OVA 258/15 PID RACK9QAJWB1M
Čj. předkladatele 15535/2014-OVL Datum autorizace 30.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy týkající se úpravy pravomocí prezidenta republiky
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova parlament; soudnictví; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Materiál je předkládán v návaznosti na návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2014 schváleného usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165.
Popis Hlavním cílem navrhované úpravy je zpřesnit kompetence prezidenta republiky i dalších ústavních činitelů v zájmu zachování parlamentního charakteru demokracie v České republice založené na svobodné soutěži politických stran.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 3.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 507 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 413 ze dne 3.6.2015
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2014 – 28.11.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9X5F2AKI.doc 26 kB 3.6.2015
Materiál ma_RACK9X5F2AKI.doc 198 kB 3.6.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9X5F2AKI.doc 134 kB 3.6.2015
Průvodní dopis pd_RACK9X5F2AKI.doc 52 kB 3.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk