Identifikace materiálu
Čj. OVA 133/15 PID RACK9Q9QGJKJ
Čj. předkladatele 74894/ENV/14 Datum autorizace 26.10.2014
Popis
Název materiálu Věcný záměr zákona o odpadech
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o odpadech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.5.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.5.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 368 ze dne 18.5.2015
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.10.2014 – 18.11.2014 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9TKC2GZ7.doc 22 kB 9.2.2015
Návrh usnesení us_KORN9TKC2GZ7.doc 24 kB 9.2.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9W2DGMJN.doc 51 kB 29.4.2015
Materiál ma_KORN9W2DGMJN.docx 119 kB 29.4.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9W2DGMJN.docx 327 kB 29.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9TKC2GZ7.zip 561 kB 9.2.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9WHDSBH2.pdf 1906 kB 14.5.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk