Identifikace materiálu
Čj. OVA 113/15 PID RACK9Q6F5X4V
Čj. předkladatele 2014/64315-52 Datum autorizace 29.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Oblast práva Pracovní právo/Bezpečnost práce
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2014.
Popis Cílem předložení tohoto návrhu je uvedení zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce na úseku bezpečnosti práce na pracovištích, především na staveništích, a dále z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.3.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 462 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 238 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.10.2014 – 27.11.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , RVV , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VLFWQM7.doc 23 kB 15.4.2015
Materiál ma_KORN9VLFWQM7.doc 328 kB 15.4.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9VLFWQM7.doc 497 kB 15.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9VLFWQM7.doc 250 kB 15.4.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9VLFWQM7.doc 22 kB 15.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VLFWQM7.doc 372 kB 15.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk