Identifikace materiálu
Čj. OVA 1359/14 PID RACK9PRD29P7
Čj. předkladatele 71796/2014-MZE-12154 Datum autorizace 10.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1011 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.10.2014 – 3.11.2014 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9RTL9P2J.doc 88 kB 15.12.2014
Průvodní dopis pd_RACK9RTL9P2J.doc 56 kB 15.12.2014
Další příloha materiálu mp_RACK9RTL9P2J.doc 460 kB 15.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk