Identifikace materiálu
Čj. OVA 1173/14 PID RACK9P7AZQ5S
Čj. předkladatele 32300/14 Datum autorizace 22.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Františka Adámka, Petra Adama, Stanislava Berkovce, Pavla Blažka, Marka Černocha a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 323)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova dotace; trestná činnost; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu ústavního zákona je urychlit proces navracení neoprávněně nebo nesprávně čerpaných dotací a oddělit řízení o nápravě pochybení v dotačním řízení od nutné vazby na trestní řízení, a to doplněním výčtu trestných činů, u nichž zaniká trestnost tím, že pachatel dobrovolně zabrání jejich škodlivému následku nebo jej napraví anebo o činu učiní oznámení v době, kdy škodlivému následku ještě mohlo být zabráněno, o trestné činy dotačního podvodu a poškození finančních zájmů evropské unie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.10.2014 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 15.10.2014 Číslo Sněmovního tisku 323 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 833 ze dne 15.10.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(103 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.9.2014 – 30.9.2014 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9PWJ4A2K.doc 34 kB 15.10.2014
Stanovisko st_RACK9PWJ4A2K.doc 44 kB 15.10.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk