Identifikace materiálu
Čj. OVA 1514/14 PID RACK9NSF5X7K
Čj. předkladatele 12502/2014-OVL Datum autorizace 9.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh ústavního zákona o celostátním referendu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova referendum; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě Programového prohlášení vlády schváleného usnesením vlády ze dne 12. února 2014 č. 96 a Plánu legislativních prací vlády na rok 2014 schváleného usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165.
Popis Cílem návrhu ústavního zákona je zavedení institutu referenda o zásadních otázkách vnitřní nebo zahraniční politiky státu do ústavního pořádku České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.7.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 13.7.2015 Číslo Sněmovního tisku 559 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 557 ze dne 13.7.2015
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.9.2014 – 7.10.2014 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9YPJ53MQ.doc 26 kB 27.7.2015
Materiál ma_RACK9YPJ53MQ.doc 186 kB 27.7.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9YPJ53MQ.doc 38 kB 27.7.2015
Průvodní dopis pd_RACK9YPJ53MQ.doc 52 kB 27.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk