Identifikace materiálu
Čj. OVA 965/14 PID RACK9MPFKE14
Čj. předkladatele 27800/14 Datum autorizace 5.8.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 278)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; pedagogická činnost; rozpočtová politika; školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání; Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést do právního řádu České republiky nový typ školského zařízení, a to vzdělávací zařízení v zahraničí, a upravit jeho právní postavení, včetně vztahů se zastupitelskými úřady, a zakotvit titul pro jeho financování ze státního rozpočtu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.4.2017 Stav materiálu DZV - návrh vzat zpět
Datum schůze vlády 27.8.2014 Číslo Sněmovního tisku 278 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 679 ze dne 27.8.2014
Znění PDF
DOC
(63 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(101 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.8.2014 – 12.8.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MMR , MO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9NDKSET4.doc 33 kB 27.8.2014
Stanovisko st_RACK9NDKSET4.doc 51 kB 27.8.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk