Identifikace materiálu
Čj. OVA 963/14 PID RACK9MJH3YLZ
Čj. předkladatele 27200/14 Datum autorizace 1.8.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 272)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova tabákové výrobky
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zcela zakázat kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 27.8.2014 Číslo Sněmovního tisku 272 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.8.2014 – 11.8.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9NB9ARPA.doc 29 kB 25.8.2014
Návrh usnesení us_RACK9NB9ARPA.doc 26 kB 25.8.2014
Příloha návrhu usnesení up_RACK9NB9ARPA.doc 40 kB 25.8.2014
Předkládací zpráva zp_RACK9NB9ARPA.doc 46 kB 25.8.2014
Materiál ma_RACK9NB9ARPA.pdf 911 kB 25.8.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk