Identifikace materiálu
Čj. OVA 998/14 PID RACK9LLKBEOK
Čj. předkladatele 33983/2014 Datum autorizace 1.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Materiál je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014, a to z důvodu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014.
Popis Cílem navrhované novely je úprava podmínek hrazení lázeňské léčebně rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 307 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 709 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.7.2014 – 15.7.2014 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLLTGHY.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLLTGHY.doc 408 kB 3.9.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9NLLTGHY.doc 124 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLLTGHY.doc 26 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLLTGHY.doc 569 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk