Identifikace materiálu
Čj. OVA 715/14 PID RACK9LGEF7HT
Čj. předkladatele 24200/14 Datum autorizace 27.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě (tisk č. 242)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova služební poměr; státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého poslaneckého návrhu je znovelizovat ty zákony, které jsou dotčeny novou právní úpravou státní služby obsaženou v současně projednávaném návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění komplexního pozměňovacího návrhu a dalších pozměňovacích návrhů (sněmovní tisk 71), na základě kterých se navrhuje přijmout zcela nový zákon o státní službě, který shora citovaný služební zákon plně nahradí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 242 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 516 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(73 kB)
(22 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LMF6R16.doc 32 kB 2.7.2014
Stanovisko st_KORN9LMF6R16.doc 38 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk