Identifikace materiálu
Čj. OVA 913/14 PID RACK9L5CA3VM
Čj. předkladatele 2014/25546-52 Datum autorizace 16.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Sjednocení úpravy poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým zákon o zaměstnanosti umožňuje v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti za mzdu, plat nebo odměnu nepřesahující polovinu minimální mzdy, sjednocení rozhodné skutečnosti pro účely nepřiznání podpory v nezaměstnanosti a úprava oznamovací povinnosti této skupiny uchazečů o zaměstnání.
Popis Novela zákona o zaměstnanosti sjednocuje poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým zákon o zaměstnanosti umožňuje v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti za mzdu, plat nebo odměnu nepřesahující polovinu minimální mzdy; dále dochází ke sjednocení rozhodné skutečnosti pro účely nepřiznání podpory v nezaměstnanosti a úpravě oznamovací povinnosti této skupiny uchazečů o zaměstnání. Provedeny jsou též legislativně-technické úpravy některých částí textu odstraňující nedostatky předchozích novelizací resp. reagující na novelizace jiných právních předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 296 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 698 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.6.2014 – 30.6.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9NLHPHW5.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_RACK9NLHPHW5.doc 168 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9NLHPHW5.doc 110 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_RACK9NLHPHW5.doc 371 kB 3.9.2014
Další příloha materiálu mp_RACK9NLHPHW5.xls 1206 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk