Identifikace materiálu
Čj. OVA 704/14 PID RACK9KX9KUSM
Čj. předkladatele 22000/14 Datum autorizace 10.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 220)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova hornická činnost
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Horní právo
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zakázat použití technologie hydraulického štěpení hornin a technologie podzemního zplynování uhlí při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2016 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 220 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 508 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(86 kB)
(27 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.6.2014 – 18.6.2014 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPO , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LMFD4UJ.doc 32 kB 2.7.2014
Stanovisko st_KORN9LMFD4UJ.doc 31 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk