Identifikace materiálu
Čj. OVA 659/14 PID RACK9KS9XWVZ
Čj. předkladatele 21900/14 Datum autorizace 5.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 219)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova obce; odpady; poplatky
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je osvobodit vybrané kategorie nezletilých osob od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, přenést poplatkovou povinnost z nezletilého poplatníka na jeho zákonné zástupce a umožnit obcím zmírňovat v konkrétních případech přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně prominou poplatek nebo jeho příslušenství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.10.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 25.6.2014 Číslo Sněmovního tisku 219 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 470 ze dne 25.6.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(91 kB)
(29 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.6.2014 – 10.6.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LEES9KL.doc 32 kB 25.6.2014
Stanovisko st_KORN9LEES9KL.doc 44 kB 25.6.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk