Identifikace materiálu
Čj. OVA 630/14 PID RACK9KJKDHGB
Čj. předkladatele 20500/14 Datum autorizace 28.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 205)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova finanční prostředky státu; sociální ochrana
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je odložení účinnosti změny ve financování sociálních služeb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu DZV - návrh vzat zpět
Datum schůze vlády 16.6.2014 Číslo Sněmovního tisku 205 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 461 ze dne 16.6.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(94 kB)
(29 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.5.2014 – 6.6.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9L5FYGWM.doc 32 kB 16.6.2014
Stanovisko st_RACK9L5FYGWM.doc 34 kB 16.6.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk