Identifikace materiálu
Čj. OVA 583/14 PID RACK9JF9RSII
Čj. předkladatele MPO 11174/14/62100/01000 Datum autorizace 28.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova Evropská unie; financování a investice; hospodářská soutěž; národní programy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Materiál byl vypracován v návaznosti na schválení nové mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropskou komisí na obodobí 1.7.2014-31.12.2020.
Popis Návrh nařízení vlády snižuje přípustné intenzity veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky na 25 % způsobilých nákladů.
Poznámky Bc. Kovandová
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.6.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 468 ze dne 25.6.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.4.2014 – 21.5.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9LFGDKCA.docx 26 kB 26.6.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LFGDKCA.docx 24 kB 26.6.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk