Identifikace materiálu
Čj. OVA 408/14 PID RACK9HUBPTPU
Čj. předkladatele 15700/14 Datum autorizace 4.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova reklama
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu novely zákona o regulaci reklamy je vytvoření nové legislativní úpravy, a to regulaci šíření reklamy zejména v provozovnách a na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce. Předkladatel zákona nemá podle důvodové zprávy v úmyslu šíření reklamy v cizím jazyce zakázat, ale pouze stanovit pro šíření cizojazyčné reklamy nové zákonné podmínky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.6.2016 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 28.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 157 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 298 ze dne 28.4.2014
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(95 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.4.2014 – 14.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MK , MMR , MPO , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9JLF22UA.doc 24 kB 28.4.2014
Stanovisko st_RACK9JLF22UA.doc 60 kB 28.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk