Identifikace materiálu
Čj. OVA 404/14 PID RACK9HTE6PJD
Čj. předkladatele 15300/14 Datum autorizace 3.4.2014
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 153)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova odpady
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit krajskému úřadu zrušit nebo změnit jím vydaný souhlas s provozováním zařízení k užívání, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů, pokud provozovatel zařízení poruší zákaz výkupu odpadů od fyzické osoby stanovený prováděcím právním předpisem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.10.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 28.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 153 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 294 ze dne 28.4.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(76 kB)
(22 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.4.2014 – 14.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9JLETYUU.doc 24 kB 28.4.2014
Stanovisko st_RACK9JLETYUU.doc 22 kB 28.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk