Identifikace materiálu
Čj. OVA 406/14 PID RACK9HTDYPIA
Čj. předkladatele 15500/14 Datum autorizace 3.4.2014
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 155)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.12.2014 Stav materiálu DZV - návrh vzat zpět
Datum schůze vlády 28.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 155 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 296 ze dne 28.4.2014
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(79 kB)
(27 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.4.2014 – 14.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9JLEYDMH.doc 24 kB 28.4.2014
Stanovisko st_RACK9JLEYDMH.doc 29 kB 28.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk