Identifikace materiálu
Čj. OVA 373/14 PID RACK9HKLJTNV
Čj. předkladatele 14300/14 Datum autorizace 26.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 143)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova poplatky
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je, v souvislosti s nepřijetím vládního návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, osvobodit určené neziskové organizace od placení soudního poplatku za zápis do veřejného rejstříku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 23.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 143 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 277 ze dne 23.4.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(86 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2014 – 8.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9JFFK86C.doc 31 kB 23.4.2014
Stanovisko st_RACK9JFFK86C.doc 42 kB 23.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk