Identifikace materiálu
Čj. OVA 499/14 PID RACK9HJAXM5P
Čj. předkladatele 3991/2014-OVL Datum autorizace 25.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova kontrola
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Materiál je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schváleným usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014
Popis Materiál je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schváleným usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 25.6.2014 Číslo Sněmovního tisku 262 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 465 ze dne 25.6.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.3.2014 – 23.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LNCJ2NX.doc 24 kB 3.7.2014
Materiál ma_KORN9LNDT59V.doc 102 kB 3.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LNCJ2NX.doc 80 kB 3.7.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9LNCJ2NX.doc 36 kB 3.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LNCJ2NX.doc 47 kB 3.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk