Identifikace materiálu
Čj. OVA 82/14 PID RACK9FDBE74R
Čj. předkladatele 8300/14 Datum autorizace 15.1.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 83)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z přidané hodnoty
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zcela osvobodit od daně z přidané hodnoty dodání pozemku, ve kterém je nebo může být zřízena stavba, t.j. zrušit stávající zdaňování těchto pozemků v období 5 let po vydání kolaudačního rozhodnutí nebo započetí s užíváním staveb na nich zřízených.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2014 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.2.2014 Číslo Sněmovního tisku 83 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 84 ze dne 3.2.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(86 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.1.2014 – 24.1.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9FYFKJBY.doc 22 kB 3.2.2014
Stanovisko st_RACK9FYFKJBY.doc 39 kB 3.2.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk