Identifikace materiálu
Čj. OVA 17/14 PID RACK9EYH9C5E
Čj. předkladatele 7100/13 Datum autorizace 2.1.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (tisk č. 71)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova služební poměr
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je upravit ustanovení služebního zákona tak, aby odpovídala současným požadavkům na státní službu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.1.2014 Číslo Sněmovního tisku 71 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 39 ze dne 8.1.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(108 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.1.2014 – 9.1.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9F6MB9CP.doc 24 kB 8.1.2014
Stanovisko st_RACK9F6MB9CP.doc 56 kB 8.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk