Identifikace materiálu
Čj. OVA 1452/13 PID RACK9EFJPHHK
Čj. předkladatele 5900/13 Datum autorizace 16.12.2013
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova komunikace
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je doplnit k státnímu svátku dne 17. listopadu označení Mezinárodní den studentstva.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2015 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 8.1.2014 Číslo Sněmovního tisku 59 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 20 ze dne 8.1.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(83 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.12.2013 – 19.12.2013 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9F6M32HK.doc 24 kB 8.1.2014
Stanovisko st_RACK9F6M32HK.doc 35 kB 8.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk