Identifikace materiálu
Čj. OVA 1150/13 PID RACK9CHEUEGX
Čj. předkladatele 39169/13/32100/01000 Datum autorizace 16.10.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla na rok 2014
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Nařízení vlády se předkládá na základě zmocnění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Dne 2. října 2013 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a dalších souvisejících zákonů. Jedním z ustanovení tohoto zákona bylo tzv. "zastropování" maximální výše poplatku, který bude hradit zákazník v ceně elektrické energie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.10.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.10.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 792 ze dne 23.10.2013
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(40 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9CSDKSC6.docx 25 kB 24.10.2013
Průvodní dopis pd_KORN9CSDKSC6.docx 320 kB 24.10.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk