Identifikace materiálu
Čj. OVA 1133/13 PID RACK99VE6QO7
Čj. předkladatele MV-81431-6/OBP-2013 Datum autorizace 23.7.2013
Popis
Název materiálu Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova zaměstnávání cizinců
Oblast práva
Důvod předložení Nebytnost implementace směrnice 2011/98/EU. V rámci aktualizace plánu legislativních prací vlády na rok 2013 bylo požádáno o uvedení návrhu zákona do tohoto plánu.
Popis Návrh zákona se předkládá za účelem implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.11.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 866 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.7.2013 – 20.8.2013 Adresa připomínek pavel.stepanik@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9DUC5LKT.doc 22 kB 27.11.2013
Materiál ma_KORN9DUC5LKT.doc 470 kB 27.11.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9DUC5LKT.doc 584 kB 27.11.2013
Rozdílová tabulka rt_KORN9DUC5LKT.doc 166 kB 27.11.2013
Průvodní dopis pd_KORN9DUC5LKT.doc 48 kB 27.11.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk