Identifikace materiálu
Čj. OVA 1095/13 PID RACK98ZP72LL
Čj. předkladatele 1078/2012-1070 Datum autorizace 25.6.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona o službě vojáků v záloze
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova aktivní záloha; branná povinnost; obrana; voják; vojenské cvičení
Oblast práva
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2013
Popis Účelem nově navrhované právní úpravy je vytvořit zákonný rámec pro průběh vojenské činné služby vojáků v záloze.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.12.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 864 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2013 – 24.7.2013 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9E5JYDXC.doc 28 kB 6.12.2013
Materiál ma_RACK9E5JYDXC_01.doc 422 kB 6.12.2013
Materiál ma_RACK9E5JYDXC_02.doc 97 kB 6.12.2013
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9E5JYDXC_01.doc 36 kB 6.12.2013
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9E5JYDXC_02.doc 188 kB 6.12.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9E8HD4DK.doc 494 kB 10.12.2013
Rozdílová tabulka rt_RACK9E8HD4DK.doc 54 kB 10.12.2013
Průvodní dopis pd_RACK9E5JYDXC.doc 55 kB 6.12.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk