Identifikace materiálu
Čj. OVA PID RACK98ZD9ZRX
Čj. předkladatele 29/2013-190-STSP Datum autorizace 25.6.2013
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova Návrh vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Oblast práva
Důvod předložení Důvodem pro vydání vyhlášky o jízdních řádech jsou změny zákona o silniční dopravě, požadavky na zveřejňování jízdních řádů a rozvoj informačního systému o jízdních řádech.
Popis Návrh vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.11.2013 Stav materiálu 6PK - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2013 – 17.7.2013 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9DLG2BPH.doc 51 kB 19.11.2013
Předkládací zpráva zp_KORN9DLG2BPH.doc 26 kB 19.11.2013
Důvodová zpráva zd_KORN9DLG2BPH.doc 195 kB 19.11.2013
Materiál ma_KORN9DLG2BPH.doc 388 kB 19.11.2013
Vypořádání připomínek vp_KORN9DLG2BPH.doc 114 kB 19.11.2013
Průvodní dopis pd_KORN9DLG2BPH.doc 47 kB 19.11.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk