Identifikace materiálu
Čj. OVA 1010/13 PID RACK97ZKF8U1
Čj. předkladatele 419/2013-1070 Datum autorizace 24.5.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu a změně hranic vojenských újezdů a o změně některých zákonů (zákon o změně hranic vojenských újezdů)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova vojenské újezdy
Oblast práva
Důvod předložení Materiál se předkládá podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2013.
Popis Zrušením vojenského újezdu Brdy a změnou hranic vojenských újezdů dochází k naplnění východisek stanovených Bílou knihou o obraně a současně k realizaci vládou schválených opatření k Optimalizaci vojenských újezdů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 865 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.5.2013 – 21.6.2013 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9E5JJ9JI.doc 24 kB 6.12.2013
Materiál ma_RACK9E5JJ9JI.doc 382 kB 6.12.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9E5JJ9JI.doc 377 kB 6.12.2013
Průvodní dopis pd_RACK9E5JJ9JI.doc 55 kB 6.12.2013
Další příloha materiálu mp_RACK9E5JJ9JI.doc 8918 kB 6.12.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk