Identifikace materiálu
Čj. OVA 754/13 PID RACK97BFAE29
Čj. předkladatele 957/2013-LO Datum autorizace 7.5.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní řízení
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády, usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 28
Popis návrh se předkládá ke splnění úkolu, který vyplývá pro Ministerstvo spravedlnosti z usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 28 (zrychlení trestního řízení), a k implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (úkol z Plánu legislativních prací vlády)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 868 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.5.2013 – 4.6.2013 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9DSEGL4R.doc 22 kB 27.11.2013
Materiál ma_KORN9DZKDW36.doc 124 kB 2.12.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9DZKDW36.doc 84 kB 2.12.2013
Rozdílová tabulka rt_KORN9DSEGL4R.doc 98 kB 27.11.2013
Průvodní dopis pd_KORN9DSEGL4R.doc 42 kB 27.11.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk