Identifikace materiálu
Čj. OVA 264/13 PID RACK93RJWPKH
Čj. předkladatele MK 80421/2012 Datum autorizace 8.1.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kultura
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Návrhem zákona se splňuje povinnost transponovat do právního řádu směrnici 2011/77/EU,kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.4.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 284 ze dne 24.4.2013
Znění PDF
DOC
(28 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.1.2013 – 5.2.2013 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack974cl6pv.doc 22 kB 9.5.2013
Důvodová zpráva zd_rack974cl6pv.doc 610 kB 9.5.2013
Materiál ma_rack974cl6pv.doc 590 kB 9.5.2013
Průvodní dopis pd_rack974cl6pv.doc 1229 kB 9.5.2013
Další příloha materiálu mp_rack974cl6pv.doc 246 kB 9.5.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk