Identifikace materiálu
Čj. OVA 273/13 PID RACK8WQJQCWQ
Čj. předkladatele 62740/ENV/12 Datum autorizace 31.7.2012
Popis
Název materiálu návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova Národní park Šumava; ochrana přírody a krajiny.
Oblast práva
Důvod předložení Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh zákona, který je výsledkem jednání u tzv. kulatého stolu, kde byly zastoupeny i dotčené obce a kraje, akademická sféra, zástupci tzv. stínové rady Národního parku apod.
Popis návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 24.4.2013 Číslo Sněmovního tisku 999 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 285 ze dne 24.4.2013
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(53 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2012 – 28.8.2012 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack974ghnzz.doc 22 kB 25.4.2013
Materiál ma_rack974ghnzz.doc 4374 kB 25.4.2013
Další příloha materiálu mp_rack974ghnzz.doc 38 kB 25.4.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk