Identifikace materiálu
Čj. OVA 1057/12 PID RACK8VNDM98E
Čj. předkladatele 23897/2012-31 Datum autorizace 27.6.2012
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva
Důvod předložení Návrh je vypracován na základě zmocnění v § 159 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.
Popis Navrhovaná úprava je technickou změnou, spočívající v doplnění finančního limitu pro veřejné zakázky na dodávky pro dotovaného zadavatele. Dotovaným zadavatelem je nově i subjekt zadávající veřejné zakázky na dodávky a služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.11.2012 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 31.10.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 790 ze dne 31.10.2012
Znění PDF
DOC
(20 kB)
(82 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.6.2012 – 20.7.2012 Adresa připomínek eklep@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8zyej4f6.docx 17 kB 12.11.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk