Identifikace materiálu
Čj. OVA 1010/12 PID RACK8RFJF4D0
Čj. předkladatele 47408/11/03700/01000 Datum autorizace 14.2.2012
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova Návrh zákona č. 310/2006 Sb. bezpečnostní a obranný materiál
Oblast práva
Důvod předložení v souladu s plánem legislativních prací na rok 2012
Popis Vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit podmínky pro řádné plnění mezinárodních závazků, jimiž je Česká republika vázána, dále s ohledem na skutečnost, že je třeba ve stávající právní úpravě reagovat na rozvoj nových technologií v oblasti bezpečnostního materiálu, a v neposlední řadě vzhledem ke skutečnosti, že je třeba do stávající právní úpravy promítnout poznatky z dosavadní aplikační praxe, uložila vláda České republiky svým usnesením č. 606 ze dne 25. srpna 2010 ministru průmyslu a obchodu připravit a vládě předložit novelu stávající úpravy, která bude uvedené skutečnosti reflektovat.
Poznámky Vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit podmínky pro řádné plnění mezinárodních závazků, jimiž je Česká republika vázána, dále s ohledem na skutečnost, že je třeba ve stávající právní úpravě reagovat na rozvoj nových technologií v oblasti bezpečnostního materiálu, a v neposlední řadě vzhledem ke skutečnosti, že je třeba do stávající právní úpravy promítnout poznatky z dosavadní aplikační praxe, uložila vláda České republiky svým usnesením č. 606 ze dne 25. srpna 2010 ministru průmyslu a obchodu připravit a vládě předložit novelu stávající úpravy, která bude uvedené skutečnosti reflektovat.
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.2.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 28.11.2012 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 861 ze dne 28.11.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2012 – 9.3.2012 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn94ffkafe.doc 22 kB 30.1.2013
Návrh usnesení us_korn94ffkafe.docx 21 kB 30.1.2013
Materiál ma_korn93sjfm47.docx 76 kB 9.1.2013
Průvodní dopis pd_korn94ffkafe.docx 317 kB 30.1.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk