Identifikace materiálu
Čj. OVA 171/12 PID RACK8RBBX2GO
Čj. předkladatele 59200/12 Datum autorizace 9.2.2012
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 592)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova reklama
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit negativní jev v televizním vysílání, jímž je zvýšená zvuková intenzita reklam oproti ostatním vysílaným pořadům; podrobnosti stanoví Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyhláškou. K tomu se svěřuje do kompetence Rady uložit za takové porušení provozovateli vysílání pokutu od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 7.3.2012 Číslo Sněmovního tisku 592 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 137 ze dne 7.3.2012
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(32 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.2.2012 – 23.2.2012 Adresa připomínek stepankova.marketa@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8smmyukh.pdf 49 kB 22.3.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk