Identifikace materiálu
Čj. OVA 1212/11 PID RACK8NNCCG3R
Čj. předkladatele MV-120430/LG-2011 Datum autorizace 16.11.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní sbor; kontrola
Oblast práva
Důvod předložení provedení zmocňovacího ustanovení § 60 odst. 4 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Popis Návrh nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Poznámky Místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolína Peake povolila svým rozhodnutím č. j. 16551/11-RSL ze dne 4. listopadu 2011 zkrácení meziresortního připomínkového řízení na 5 pracovních dnů.
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 7.12.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 897 ze dne 7.12.2011
Znění PDF
DOC
(37 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.11.2011 – 24.11.2011 Adresa připomínek Kamil.Magda@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8pjds3c1.doc 44 kB 14.12.2011
Další příloha materiálu mp_rack8pjds3c1.zip 1485 kB 14.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk