Identifikace materiálu
Čj. OVA 1276/11 PID RACK8NFGQ7HM
Čj. předkladatele 2011/76157-51 Datum autorizace 9.11.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova Generální inspekce bezpečnostních sborů
Oblast práva
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády v souvislosti s ustavením Generální inspekce bezpečnostních sborů podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů od 1. 1. 2012
Popis Návrh reaguje na zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů od 1.ledna 2012, zohledňuje přesun pravomocí mezi bezpečnostními sbory a promítá jej do katalogu činností příslušníků bezpečnostních sborů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.1.2012 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 953 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(18 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.11.2011 – 1.12.2011 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8psalyof.doc 100 kB 28.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk