Identifikace materiálu
Čj. OVA 1116/11 PID RACK8N7FZUPR
Čj. předkladatele 103/2010-LO-SP Datum autorizace 1.11.2011
Popis
Název materiálu Návrh novely nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova anabolické látky
Oblast práva
Důvod předložení Vláda ČR usnesením vlády ze dne 20. dubna 2011 č. 281 vzala na vědomí Vyhodnocení aplikace vybraných podzákonných právních předpisů provádějících trestní zákoník, a to na základě usnesení vlády ze dne 14. prosince 2009 č. 1550
Popis Novelizace nařízení vlády provádějící trestní zákoník
Poznámky Tento materiál navazuje na materiál 103/2010-LO-SP, který byl v připomínkovém řízení veden pod jednou hlavičkou spolu s návrhy novel č. 455/2009 Sb. a 467/2009 Sb.
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.12.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 30.11.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 880 ze dne 30.11.2011
Znění PDF
DOC
(39 kB)
(44 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8pqcgdef.doc 30 kB 20.12.2011
Průvodní dopis pd_korn8pgc88yx.doc 42 kB 12.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk