Identifikace materiálu
Čj. OVA 1192/11 PID RACK8MUBP760
Čj. předkladatele 2011/75654-51 Datum autorizace 21.10.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální ochrana
Oblast práva
Důvod předložení § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Popis Nařízení vlády stanoví výši částek rozhodných pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení pro následující kalendářní rok.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.12.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 7.12.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 900 ze dne 7.12.2011
Znění PDF
DOC
(38 kB)
(66 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.10.2011 – 14.11.2011 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8pjesgcg.doc 58 kB 14.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk