Identifikace materiálu
Čj. OVA 1124/11 PID RACK8M7BFC9Q
Čj. předkladatele MV-106586/LG-2011 Datum autorizace 3.10.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova Příslušníci bezpečnostních sborů; stupnice základních tarifů
Oblast práva
Důvod předložení Zmocňovací ustanovení § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
Popis Základní tarify pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012 budou, z důvodu předpokládaného nenavýšení objemu platových prostředků na příslušný kalendářní rok, stanoveny ve stejné výši, v jaké jsou stanoveny v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 347/2010 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.12.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 30.11.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 883 ze dne 30.11.2011
Znění PDF
DOC
(45 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.10.2011 – 21.10.2011 Adresa připomínek veronika.mysakova@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8p5cedq5.docx 18 kB 1.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk