Identifikace materiálu
Čj. OVA 1047/11 PID RACK8M4HEQ5G
Čj. předkladatele 49700/11 Datum autorizace 27.9.2011
Popis
Název materiálu Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 497)
Typ materiálu Návrh krajského zastupitelstva Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova silniční doprava
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je komplexními a vzájemně provázanými změnami v podmínkách provozování taxislužby odstranit řadu problémů, které stávající právní úprava neumožňuje řešit; jedná se především o - vytvoření nového systému průkazů způsobilosti řidičů taxislužby, - zavedení možnosti uložení sankce zákazu činnosti řidiče taxislužby, - zavedení možnosti zabrání vozidla v případě neoprávněného provozování taxislužby, - zpřísnění podmínek provozování příležitostné osobní silniční dopravy a - rozšíření možnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce podmínky provozování taxislužby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.11.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 19.10.2011 Číslo Sněmovního tisku 497 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 765 ze dne 19.10.2011
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(45 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(37 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2011 – 7.10.2011 Adresa připomínek
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk