Identifikace materiálu
Čj. OVA 1040/11 PID RACK8M3BLGS7
Čj. předkladatele 49600/11 Datum autorizace 26.9.2011
Popis
Název materiálu Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 496)
Typ materiálu Návrh krajského zastupitelstva Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova trestní zákoník
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení trestní odpovědnosti za opakované páchání některých přestupků proti občanskému soužití a přestupků proti veřejnému pořádku a zřízení evidence takových přestupků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.11.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 19.10.2011 Číslo Sněmovního tisku 496 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 764 ze dne 19.10.2011
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(46 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(30 kB)
(31 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.9.2011 – 6.10.2011 Adresa připomínek
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk