Identifikace materiálu
Čj. OVA 1136/11 PID RACK8LVA77GE
Čj. předkladatele 105926/2011-MZE Datum autorizace 21.9.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova ochrana zvířat; týrání
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 4.1.2012 Číslo Sněmovního tisku 582 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1 ze dne 4.1.2012
Znění PDF
DOC
(47 kB)
(54 kB)

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 10 ze dne 5.1.2011

mění následující usnesení

č. 45 ze dne 11.1.2010
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.9.2011 – 18.10.2011 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8qmdr7ok.doc 2848 kB 18.1.2012
Průvodní dopis pd_rack8qmdr7ok.doc 46 kB 18.1.2012
Další příloha materiálu mp_rack8qmdr7ok.zip 685 kB 18.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk