Identifikace materiálu
Čj. OVA 925/11 PID RACK8KUG3LU1
Čj. předkladatele 44800/11 Datum autorizace 18.8.2011
Popis
Název materiálu Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk č. 448)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální služby
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je odložit nový systém financování sociálních služeb o 2 roky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 14.9.2011 Číslo Sněmovního tisku 448 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 679 ze dne 14.9.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(52 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(23 kB)
(28 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2011 – 31.8.2011 Adresa připomínek dusova.miroslava@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk