Identifikace materiálu
Čj. OVA 1150/11 PID RACK8KLJQC5S
Čj. předkladatele ÚOHS-12284/2011/610/VPe Datum autorizace 10.8.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova daňový řád; doručování; hospodářská soutěž; leniency program; občanský soudní řád; přestupky; správní delikty; správní řízení; trestní zákoník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Oblast práva
Důvod předložení usnesení vlády ČR č. 69 ze dne 26. ledna 2011
Popis Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a zákonů, jež mohou mít praktický dopad na správní řízení vedená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.3.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 15.2.2012 Číslo Sněmovního tisku 621 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 83 ze dne 15.2.2012
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.8.2011 – 7.9.2011 Adresa připomínek eklep@compet.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn8rwer214.doc 20 kB 28.2.2012
Materiál ma_korn8rwer214.doc 259 kB 28.2.2012
Průvodní dopis pd_korn8rwer214.rtf 384 kB 28.2.2012
Další příloha materiálu mp_korn8rwer214.doc 266 kB 28.2.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk