Identifikace materiálu
Čj. OVA 991/11 PID RACK8K697Q6S
Čj. předkladatele SÚJB/ŘTP/15761/2011 Datum autorizace 27.7.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Klíčová slova odborná činnost; poplatky
Oblast práva
Důvod předložení Na základě zmocnění podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Popis Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.12.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 30.11.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 879 ze dne 30.11.2011
Znění PDF
DOC
(37 kB)
(53 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.7.2011 – 16.8.2011 Adresa připomínek jan.chara@sujb.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8pceepgy.doc 48 kB 8.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk